Poslanstvo Rotarija je "vzpodbujati in krepiti ideale nudenja pomoči kot temelja dragocenih podvigov".
 
O NAS ČLANI DOBRODELNOST DOGODKI PREDAVANJA GALERIJA
 
 
 
Dobrodelni dogodki
Dobrodelni programi
Štipendisti

ZADNJI DOGODEK

04. December 2020
Miklavževanje rejniških otrok 2020

» Vsi pretekli dogodki...

08. September 2016

Prenova igrišča za otroke s posebnimi potrebami pri osnovni šoli Roje


Rotary klub Domžale je 8. septembra 2016 predal v uporabo največjo donacijo v zgodovini kluba in sicer prenovljeno igrišče za otroke s posebnimi potrebami pri osnovni šoli Roje, v vrednosti 61.057 EUR.

Dogodek so s kulturnim programom še polepšali učenci in učitelji šole. Slavnostni govorniki so bili mag. Andreja Škrlj, namestnica ravnateljice, Bogdan Zupan kot aktualni in Miran Kavka kot nekdanji predsednik Rotary kluba Domžale, guverner distrikta 1912 Slovenija Jože Zadravec in Janko Velkavrh, vodja projekta.

Rotary klub Domžale skozi vsa leta delovanja izvaja humanitarne projekte predvsem na področju občin upravne enote Domžale. V letu 2014 je takratni predsednik kluba, Miran Kavka, po razgovorih s takratno podžupanjo go. Andrejo Pogačnik Jarc in ravnateljico Osnovne šole Roje go. Marjanco Bogataj, klubu predlagal, da pristopimo k prenovi šolskega igrišča za otroke s posebnimi potrebami. Igrala na igrišču so bila zastarela, prenova igrišča je bila iz leta v leto bolj nujna, proračun šole pa vedno premajhen. Uporaba igral v učnem procesu otrok s posebnimi potrebami izboljša njihove motorične sposobnosti in učni uspeh v celoti. Upravni odbor kluba se je zato odločil, da projekt poskušamo izpeljati in sicer kot Global Grant projekt, kar nam je uspelo ob pomoči pobratenih tujih in domačih klubov, kot sledi:

Rotary klub Domžale z donatorji: 8.814,30 EUR

Rotary klub Ljubljana Carniola: 1.000,00 EUR

Rotary klub Logatec: 1.000,00 EUR

Rotary klub Portogruaro: 3.830,40 EUR

Rotary klub Wolfsberg: 3.830,40 EUR

Distrikt 1912 Slovenija: 5.500,00 EUR

Distrikt 1910 Avstrija: 2.250 EUR

Rotary International: 16.986,90 EUR

Skupaj: 43.212,00 EUR


Celotna vrednost projekta je sicer višja, povečana za sledeče donacije in opravljeno delo:


Trampolin, donacija Hiše na travniku Vilar: 1.861,00 EUR

Nadzor, Superius, Storitve pri gradnji d. o. o. – Gregor Bajc –donacija občine Domžale: 2.684,00 EUR

Ureditev okolice, presaditev dreves, donacija Arboretum Volčji potok: 700,00 EUR

Barva za prenovo starih igral, donacija Helios d.d.: 500,00 EUR

Sredstva OŠ Roje: 400,00 EUR

Prostovoljno delo osebja OŠ Roje, 500 ur: 6.500,00 EUR

Prostovoljni delo članov Rotary kluba Domžale, 400 ur: 5.200,00 EUR

Skupaj dodatne donacije in prostovoljno delo: 17.845,00 EUR


Skupaj celotna vrednost projekta: 61.057,00 EUR

Podjetje Lavaco d.o.o. je 25.7.2016 končalo z montažo igral in ureditvijo igrišča.


<< Nazaj na dogodke