Poslanstvo Rotarija je "vzpodbujati in krepiti ideale nudenja pomoči kot temelja dragocenih podvigov".
 
O NAS ČLANI DOBRODELNOST DOGODKI PREDAVANJA GALERIJA
 
 
 
Naše poslanstvo
Zgodovina
Srečanja
Kontakt

ZADNJI DOGODEK

04. December 2020
Miklavževanje rejniških otrok 2020

» Vsi pretekli dogodki...

NAŠE POSLANSTVO

Dejavnost Rotary klubov je usmerjena predvsem v:

  • dobrodelne dejavnosti, zlasti za pomoč potrebne, ki jih druge oblike pomoči ne dosežejo ali vsaj ne v zadostni meri
  • podpiranje mladih talentov, ki drugače ne bi mogli razviti vseh svojih sposobnosti.

Rotarijstvo so leta 1996 v Domžale prinesli člani ljubljanskega kluba, ki so bili na različne načine povezani z našim področjem. Okrog njih se je kmalu zbrala »tovarišija«, ki še danes po svojih najboljših močeh poskuša živeti in širiti rotarijska načela. Charter smo doživeli leta 1998. Rotary klub Domžale danes deluje na območju upravne enote Domžale, sedež pa ima v Domžalah.

Domžalski prostor je znan po rejništvu, po otrocih, ki jih je usoda v najbolj občutljivih letih iztrgala iz njihovih družin in jih presadila v tuje okolje. Vsako leto jim priredimo Miklavžev večer z igrico in obdarovanjem. Poleti jim pomagamo pri letovanju na morju, občasno pa s podporo inštrukcij tistim, ki v šoli iz različnih razlogov ne morejo slediti tempu, ki dandanašnji prežema tudi že učne obveznosti. Veliko naše pomoči je usmerjene predvsem otrokom, zato je naše vodilo: OTROCI SO NAŠE BOGASTVO – POMAGAJMO POMOČI POTREBNIM!

Klub od vsega začetka s podpira območno društvo SOŽITJE, ki skrbi za otroke in tudi odrasle s posebnimi potrebami. Tudi njim pomagamo pri njihovem letovanju in novoletnih prireditvah.

V standardni program kluba sodi tudi pomoč Oddelku otroške kirurgije Kliničnega centra v obliki opreme za zdravljenje ali lajšanja bivanja mladih bolnikov.

Med večjimi posamičnimi humanitarnimi projekti kluba v zadnjih letih velja omeniti donacijo treh defibrilatorjev v Domžalah, razstavo našega člana akademskega slikarja Vinka Železnikarja v Sarajevu in pomoč Domu otrok brez staršev iz Sarajeva z nakupom opreme logopedske delavnice ter dobrodelno prireditev »Košnikova gostilna«, katere namen je bil zbiranje sredstev za pomoč društvoma »Projekt Človek« in »Pelikan«, ki izvajata programe reintegracije ozdravljenih zasvojencev z drogo ali alkoholom. Klub občasno dodeljuje štipendije in pomaga v različnih stiskah, večinoma v sodelovanju s Centrom za socialno delo Domžale.

Sredstva za naše humanitarne aktivnosti prispevamo sami in s pomočjo dobrotnikov v okviru golf turnirjev, plesov ali umetniških in zabavnih prireditev.

V mednarodno gibanje Rotary smo vključeni preko pobratenega kluba Portogruaro iz Italije in v zadnjih letih tudi preko RC Wolfsberg iz Avstrije. Priložnostno obiskujemo klube večinoma v EU, na Balkanu in Turčiji ter gostimo rotarijce iz vsega sveta. Vključujemo se v obojestransko mladinsko izmenjavo, gostimo udeležence mednarodnega programa GSE ter sami pošiljamo udeležence GSE po vsem svetu.

Motivacijo za aktivno delovanje kluba črpamo tudi iz predavanj zanimivih gostov na večini naših srečanj, druženj z našimi družinskimi člani in preko vrste družabnih dogodkov preko celega leta.