Naše poslanstvo je uresničevanje humanitarnih in drugih projektov, ki bogatijo življenja ljudi v naših krajih.
Več o nas
Kar nekaj projektov izvajamo že vrsto let, z nekaterimi se srečamo pa le ob posebnih priložnostih.
Več o projektih
Našo ekipo sestavljajo člani z različnimi znanji in izkušnjami. Vsem pa so nam skupne naše vrednote.
Člani naše ekipe

Komu pomagamo?

Naša pomoč je namenjena v prvi vrsti otrokom, zato je naše vodilo: OTROCI SO NAŠE BOGASTVO, A POMAGAMO TUDI DRUGIM POMOČI POTREBNIM.

Dejavnost Rotary klubov je usmerjena predvsem v:

  • dobrodelne dejavnosti, zlasti za pomoč potrebnim, ki jih druge oblike pomoči ne dosežejo ali vsaj ne v zadostni meri,
  • podpiranje mladih talentov, ki drugače ne bi mogli razviti vseh svojih sposobnosti.

Naš Rotary klub se je s svojim socialnim programom usmeril v pomoč otrokom v rejništvu, ki je izrazito prisotno na območju naših občin, populaciji manj razvitih, katerim prav to okolje z invalidskim centrom INCE v Mengšu in Osnovno šolo Roje ravno tako posveča veliko pozornost.

Naši projekti

Skozi leta smo podprli številne projekte in skupnosti, ki so potrebovale pomoč. Predstavljamo vam le nekatere med njimi.

Želite postati naš član?

Vrednote, ki odlikujejo naše člane so vrednote, ki delajo našo družbo boljšo.

Skupaj uresničujemo ...

… ključne cilje mednarodne Rotary zveze: doseči mir in sožitje med ljudmi, premagati bolezni in omiliti njihove posledice v svetu, zagotoviti pitno vodo in človeka vredne pogoje vsem ljudem, zaščititi otroke in matere, zagotoviti izobrazbo vsem ljudem ter spodbuditi ekonomski razvoj po celem svetu.

Naši člani so ...

... polnoletne osebe, ki imajo neoporečen značaj, so pošteni ter imajo poslovni, poklicni in družbeni ugled. Naši člani so pripravljeni služiti poslanstvu kluba v Sloveniji ter sodelovati pri delu in razvoju rotarijstva v svetu, tako skozi udeležbo na dogodkih, pomoč pri izvedbi ali pri delitvi dobrih praks.

Naše aktivnosti so …

… prirejanje rednih srečanj članov in gostov, občasnih srečanj članov in njihovih družin, organiziranje obiskov drugih Rotary klubov doma in v tujini ter mednarodna izmenjava članov in družinskih članov, prepoznavanje pomoči ljudem, ki pomoč potrebujejo, sodelovanje in prirejanje dobrodelnih prireditev, organizacija in obiskovanje kulturnih dogodkov.

Odlikuje nas tudi …

… dejstvo, da spremljamo posamezna strokovna in poslovna področja ter omogočamo izmenjavo strokovnih in poslovnih informacij med člani, vključevanje v aktivnosti za ohranjanje in razvoj urejenega okolja in prostora, podpiranje in promocija mednarodne Rotary fundacije in še mnogo več.

Pridružite se nam!

V naše vrste vabimo nove člane.

Pokličite nas

Telefon: +386 41 350 585

S kom smo povezani?

Povezujemo se tako z drugimi Rotary klubi po svetu, kot tudi organizacijami v naših krajih.

Pobrateni

RC Wolfsberg 

Več o naših prijateljih iz Avstrije si lahko preberete TUKAJ.

Prijatelji

Club di Portogruaro

Več o naših prijateljih iz Italije si lahko preberete TUKAJ.

Partnerji

CSD Domžale

S CSD Domžale sodelujemo pri projektih vezanih na rejniške družine.

Povezovanje z drugimi rotary clubi in organizacijami prinaša v naše vrste izmenjavo dobrih praks in idej, kako narediti svet boljši.

V povezovanju je moč.

Naša vrata so vedno odprta za sodelovanje, najsi gre za pomoč tistim, ki našo pomoč potrebujejo, kot tudi pri krepitvi našega znanja in izkušenj. Ta nabiramo tako skozi zanimiva predavanja naših gostov, kot tudi skozi obiskovanje raznolikih prireditev na terenu.

Novice

Aktualne vsebine in dogodki

Rotary Club Domžale

Sedež kluba: Hotel Ambient, Aškerčeva 6a, 1230 Domžale
Telefon: +386 40 511 800
E-naslov: rotary.domzale@gmail.com

Poslanstvo Rotary je spodbujati in krepiti ideale nudenja pomoči kot temelja dragocenih podvigov. Skupaj z našimi člani in podporniki stremimo k uresničevanju našega skupnega poslanstva.