Vrednote, ki odlikujejo naše člane so vrednote, ki delajo našo družbo boljšo.

Naši člani so polnoletne osebe, ki imajo neoporečen značaj, so pošteni ter imajo poslovni, poklicni in družbeni ugled.

Pripravljeni so služiti poslanstvu kluba v Sloveniji ter sodelovati pri delu in razvoju rotarijstva v svetu, tako skozi udeležbo na dogodkih, pomoč pri izvedbi ali pri delitvi dobrih praks.

Agata Pantar

Predsednica kluba

Marko Podbevšek

Sekretar

Janko Velkavrh

zakladnik kluba

Josip Tartara

član

Janko Gedrih

vodja humanitarne dejavnosti

Martina Oražem

vodja mladinske dejavnosti

Marko Vresk

predsednik nadzornega odbora

Viktorija Vehovec

članica

Boštjan Deželak

Član

Mateja Aleksandra Kegel

Odbor za odnose z javnostmi

Boris Mrak

Član nadzornega sveta

Tomaž Oražem

Klubski mojster

Helena Mazi Golob

Poverjenik za digitalno platformo

Tomaž Bole

Boter kluba

Jože Ban

Častni član

Boris Lukner

Častni član

Franc Vehovec

Častni član

Miran Kavka

Član

Gregor Verbajs

Član

Olga Burica

Članica

Naši člani in članice o rotarijanstvu

Boris Mrak
Član Rotary cluba Domžale

Kako s pomočjo članov Rotary kluba privabiti smeh na lica otrok, ki jim je bila ukradena mladost. S skupnimi močmi smo močnejši in lažje uresničujemo naše poslanstvo. Ne samo druženje in spoznavanje novih prijateljev, za naše skupno delovanje so pomembne tudi izmenjave izkušenj in znanj z najrazličnejših področij. Različni poklici in delovne izkušnje nam dajejo bogastvo druženja in izkušenj.

Marko Podbevšek
Član Rotary cluba Domžale

Ideja rotarijstva je bila skladna z našimi hotenji in v klubu sem srečal podobno misleče ljudi, s katerimi sem se z veseljem povezal. Začetni idealizem se je sicer moral umakniti mnogim izzivom realnega življenja, vendar je prijateljstvo obstalo. Skupne prostovoljne dejavnosti, projekti za pomoč ljudem v stiski, še posebej otrokom, so več kot nadomestilo za vloženi čas.

Mateja Aleksandra Kegel
Članica Rotary Cluba Domžale

Biti rotarijka je poslanstvo – pomagati sočloveku in biti zgled. Sodelovati pri izvajanju dobrodelnih projektov in akcij, pomagati ljudem, še posebej otrokom v stiski, je tisto, kar nas izpopolnjuje, bogati naša življenja. Rotarijci smo ljudje, ki smo uspešni vsak na svojem področju in s skupnimi močmi in izkušnjami uresničujemo svoje ideje.

Janko Velkavrh
Član Rotary cluba Domžale

Rotarijstvo je z leti postalo del mojega življenja. Delo v klubu me bogati preko humanitarnih projektov v dobro širše skupnosti, sodelovanja s slovenskimi in tujimi Rotary klubi ter preko srečanj z izjemnimi gosti, ki s svojimi predavanji v klub prinašajo nova spoznanja. Menim, da je trud, ki ga vložim v delo v klubu, bogato poplačan predvsem z izboljšanjem razmer prejemnikov pomoči na podlagi klubskih humanitarnih projektov.

Viktorija Vehovec
Članica Rotary cluba Domžale

Rotary je zame način življenja in osnovno vodilo delovanja. Moto prvega leta delovanja našega kluba »pomagati pomoči potrebnim« me spremlja vseh petindvajset let. Sreča je deliti ter pomagati otrokom in odraslim v različnih težkih situacijah, največja nagrada pa njihove srečne oči. S ponosom nosim v sebi vsa štiri rotarijska vprašanja. Ponosna sem, da sem kot prva predsednica zastopala naš klub doma in v širši mednarodni skupnosti ter mu ostala zvesta vse do današnjih dni.

Josip Tartara
Član Rotary cluba Domžale

Rotarijstvo je gibanje, ki svetu prinaša dobro, pomaga pa zelo pogosto tam, kjer država in druge inštitucije odpovejo. Izboljšuje življenja otrokom, mladostnikom in ljudem, ki so bolni, ali pa si sami ne morejo pomagati iz težkih situacij, v katerih se znajdejo. Pa ne samo to: pomagati je treba tudi nadarjenim mladim ljudem, še posebej v času šolanja ali pa na začetku poslovne kariere.

Martina Oražem
Članica Rotary cluba Domžale

Z zavedanjem, da imam določene sposobnosti ter da mi dobrobit ljudi v mojem okolju in širše veliko pomeni, sem v rotarijstvu dobila priložnost konkretno pomagati tistim, ki so šibkejši, pa naj bo to zaradi zdravja, družinskih razmer ali ekonomske situacije.

Gregor Verbajs
Član Rotary Cluba Domžale

Rotarijstvo mi predstavlja priložnost za nudenje pomoči ter gradnjo trdnih medosebnih odnosov. Veselim se nadaljnjega (so)delovanja v klubu in se skupaj z ostalimi člani zavzemam za nudenje pomoči skupnosti ter gradnjo pozitivnih medsebojnih odnosov.

Agata Pantar
Članica Rotary cluba Domžale

Rotarijstvo me osebno bogati z mislijo, da pomagamo ljudem, sploh pa otrokom, ki so pomoči potrebni (predvsem rejniški otroci). Šele potem, ko zares postaneš član, bolje spoznaš delovanje kluba, projekte, ki jih imamo, pozitivno energijo vseh članov in njihovo pripravljenost pomagati.

Boris Lukner
Častni član Rotary cluba Domžale

Rotarijstvo je treba vzeti resno in vsak član kluba mora poiskati področje, ki ga zanima in veseli. V vsem času, ko sem rotarijec, se mi je najbolj vtisnil v spomin obisk predsednika Rotary International, ki je pred polno dvorano zapel neko pesem z Broadwaya.

Tomaž Oražem
Častni član Rotary cluba Domžale

Sama ideja, ki jo rotarijstvo goji, me je resno pritegnila, kajti verjamem in vem, da so okrog nas vedno ljudje, ki so potrebni takšne ali drugačne pomoči. Vedno sem spremljal delovanje kluba in z veseljem sodeloval v njihovih akcijah, kar z veseljem počnem še danes.

Janko Gedrih
Član Rotary cluba Domžale

V prvih letih delovanja kluba sem bil zaradi dela v tujini dalj časa odsoten, toda ko sem se vrnil, sem s klubom in druščino polno zadihal. Klub je v tistih časih, ko sem bil odsoten, stalno rasel, kasneje pa se je članstvo ustalilo, in lahko rečem, da smo postali skoraj družina. V klubu mi je bilo vedno prijetno, vesel sem iskrenega prijateljstva.

Olga Burica
Članica Rotary cluba Domžale

Medsebojna druženja tudi članom Rotary klubov pomagajo širiti obzorja. Predavanja različnih tematik, ki smo jih deležni, in srečanja s strokovnjaki z zelo različnih področij nam vsem poglabljajo naša znanja. Če pa združeni v dobrih delih prispevamo k lepšemu vsakdanu posameznikov in družbe kot celote, je dober namen izpolnjen, in v naših srcih zadovoljstvo.

Miran Kavka
Član Rotary cluba Domžale

Kaj mi predstavlja rotarijstvo, najbolje pove misel: En človek, en rotarijec ne da veliko svetlobe. Več rotarijcev pa naredi svetlobo, ki ima tako moč, da tudi tisti, ki jim življenje ni postlano v mehko posteljico, lahko najdejo pot v lepši jutri. Rotarijci prav s ciljem za lepši jutri s svojimi prispevki prispevamo neopisljivo pomoč in moč ljudem, ki si sami ne morejo pomagati.

Boštjan Deželak
Rotary club Domžale

Vedno sem razmišljal, da mora človek, ko enkrat pride do stopnje nekega kolikor toliko uspešnega življenja, tudi nekaj dobrega vrniti okolju, iz katerega prihaja, predvsem v smislu pomoči tistim, ki so imeli manj sreče v življenju. Prepričan sem, da se v motivirani ekipi/klubu s skupnimi močmi lahko naredi več, kot zmore narediti en sam posameznik. Močna ekipa lahko »premika gore«.

Marko Vresk
Član Rotary club Domžale

Dvoje misli, slišani pred 27 leti: Imaš srečo, lahko boš rotarijec, tvoj direktor je pri Lionsih. Rotarijec mora najprej plačati, potem pa lahko naredi kaj dobrega.

Helena Mazi Golob
Članica Rotary cluba Domžale

Rotary mi je všeč, ker v dobrodelnosti združuje ljudi različnih poklicev, ki sicer morda ne bi nikoli sodelovali ali se družili. Preko pomoči sočloveku osebnostno rasteš, Rotary pa ti da tudi možnost razvoja vseh talentov, ki jih nekdo ima, kar v poklicnem življenju ni vedno mogoče.

Žiga Bauer
Član Rotary cluba Domžale

Rotary klub je poleg primarne dobrodelnosti organizacija oziroma skupnost, v kateri sem spoznal veliko srčnih in dobrih ljudi, s katerimi smo tekom mojega delovanja v klubu zgradili zelo pozitivne in prijateljske odnose. Medsebojna pomoč, solidarnost in etičnost so naše vrednote, ki nas povezujejo; zaradi njih zavestno predani sodelujemo, z jasnim ciljem gojiti dobro voljo ter pomagati sočloveku v stiski.

Franc Vehovec
Častni član Rotary cluba Domžale

Čeprav nikoli nisem postal redni član RC Domžale, ves čas živim s klubom, se pogosto udeležujem rednih srečanj ter pomagam pri izvedbi raznih projektov. Aktiven sem tudi pri zbiranju sredstev za humanitarne namene. Na povabilo Jožeta Bana sem postal prvi častni član kluba, kar mi predstavlja veliko čast, pa tudi obveznost, da po svojih močeh pomagam pri uresničevanju rotarijskih načel.

Jože Ban
Častni član Rotary cluba Domžale

Rotarijstvo je bilo zaradi svojih načel močno prisotno tudi v mojem poklicnem, še posebej pa v zasebnem življenju. Še posebej je bilo to čutiti v RC Domžale, katerega aktivno delovanje je vedno izstopalo iz slovenskega, pa tudi distriktnega povprečja. Izstopa še danes, ko sta se svet in družba močno spremenila.