Ali je resnično? Ali je pošteno do vseh? Ali spodbuja prijateljstvo in dobro voljo med nami? Ali bo v dobrobit vseh udeležencev?

To so 4 ključna rotarijska vprašanja, ki so vodilo pri našem delovanju. 

Rotary club Domžale je prostovoljno združenje polnoletnih občanov, ki se združujejo z namenom utrjevanja medsebojnega prijateljstva, dobrodelnosti ter izmenjave poslovnih in strokovnih informacij. Primarno delujemo na območju občin Domžale, Trzin, Mengeš, Moravče in Lukovica.

Naš klub je vključen v Zvezo Rotary klubov Slovenije in v mednarodno zvezo Rotary klubov Rotary International ter v njej deluje neposredno in preko ustreznih območnih organizacijskih oblik (distriktov) te zveze.

Uresničujemo 6 ciljev, ki so hkrati cilji mednarodne Rotary zveze:

  • doseči mir in sožitje med ljudmi,
  • premagati bolezni in omiliti njihove posledice v svetu,
  • zagotoviti pitno vodo in človeka vredne sanitarne in higienske pogoje vsem ljudem,
  • zaščititi otroke in matere,
  • zagotoviti izobrazbo vsem ljudem ter
  • vzpodbuditi ekonomski razvoj po vsem svetu.

Naša ekipa

Bogatijo nas raznolike izkušnje, znanja in želja pomagati.