Ob obisku bližnjih pohodniških točk lahko naredimo dobro delo.

V letu 2020 smo na pobudo našega častnega člana Tomaža Oražma in deloma tudi kot odgovor na tiste čudne »koronske« čase skupaj s Centrom za socialno delo Domžale ter Društvom rejnic in rejnikov Domžale, pripravili projekt Hodim in pomagam ali krajše HIP s ciljem zbiranja sredstev za tridnevni tabor za rejniške družine. Vsebino tabora najbolje opišejo besede Marte Tomec s Centra za socialno delo, ki že dolga časa res zgledno in prizadevno skrbi za rejence in rejniške družine: »Program Tridnevni tabor družin, ki izvajajo rejniško dejavnost je usmerjen v pomoč otrokom in mladostnikom v rejništvu, v to, kako jih okrepiti in jim s tem olajšati njihovo posebno situacijo, v kateri živijo. Pri tem imamo v mislih celotno delovanje družine, ki izvaja rejniško dejavnost, torej tudi pomoč rejniškim staršem in ostalim članom rejniške družine, da bodo skupaj zmogli svoje poslanstvo.«

S projektom, ki je tekel od oktobra 2020 pa do konca maja 2021, smo skušali povezati skrb za zdravo življenje s humanitarnim ciljem in tako prispevati k večji povezanosti in ozaveščenosti družbe na obeh področjih, ki sta bili v tistem rotarijskem letu dve od štirih fokusnih usmeritev vseh slovenskih rotarijcev.

Z zbiranjem sredstev na planinskih in rekreacijskih poteh v naši okolici smo med ljudmi, ki se zavzemajo za zdrav način življenja, povečali tudi prepoznavnost plemenitega poslanstva rejništva. Ob zaključku tega dobrodelnega projekta smo Društvu rejnic in rejnikov Domžale predali ček v vrednosti 6.630,00 EUR za namen kritja stroškov izvedbe tridnevnega tabora rejniških družin, ki je bil uspešno izpeljan v začetku septembra 2021.

Skozi ta projekt smo se aktivno angažirali prav vsi člani kluba: eni s hojo po hribih in pohodnih poteh, drugi z navduševanjem prijateljev in znancev za gibanje v naravi z dobrodelnim ciljem, tretji z motiviranjem posameznikov in podjetij, da so nas pri tem projektu finančno podprli…

Uspeli smo se dokaj pogosto pojavljati tudi v medijskem prostoru, s čimer smo krepili prepoznavnost kluba in njegove humanitarne dejavnosti. Za končni znesek zbranih sredstev smo tako zaslužni prav vsi in smo lahko ponosni, da nam je uspelo zbrati praktično celoten znesek, potreben za ta projekt.

Na podlagi te dobre izkušnje in na pobudo našega novega člana, Boštjana Deželaka, smo v letu 2022 projekt Hodim in pomagam (HIP) zastavili ponovno – tokrat s pripisom »za bolne otroke« in ciljem zbiranja sredstev za nakup Spot Check aparata, ki je namenjen merjenju osnovnih vitalnih funkcij pri spremljanju otrok po poškodbah glave, operativnih posegih, opeklinah, zastrupitvah in zapletenih nevrokirurških posegih. Sredstva zbiramo z donacijami pohodnikov na osmih planinskih postojankah na širšem območju Domžal ter z neposrednimi donacijami posameznikov in občin. Projekt bomo zaključili konec maja 2023, ko bomo Spot Check aparat uradno predali Oddelku za otroško kirurgijo Kirurške klinike UKC Ljubljana.