Tradicionalni dogodek, ob katerem vsako leto obdarimo otroke iz rejniških družin iz območja Upravne enote Domžale.

Vsako leto decembra za otroke iz rejniških družin na območju Upravne enote Domžale organiziramo gledališko ali drugo predstavo, nato pa jih skupaj z Miklavžem tudi obdarujemo.

Ob tem so nam v pomoč naši številni sponzorji in donatorji.